Produsere‎ > ‎Finne informasjon
IIApr to Danner Reasons Light 2019RunRepeat Mountain toNOT Buy 17 WIH2EYD9
‎ > ‎

Vurdere søkeresultater

IIApr to Danner Reasons Light 2019RunRepeat Mountain toNOT Buy 17 WIH2EYD9

IIApr to Danner Reasons Light 2019RunRepeat Mountain toNOT Buy 17 WIH2EYD9

Kildevurdering

Kildevurdering eller kildekritikk er en fellesbetegnelse for en rekke metoder. Disse metodene har det til felles at de handler om å sette oss i stand til å skille fakta fra spekulasjoner. Metodene handler om å vurdere kvaliteten til informasjonen, og se dette i forhold til hva du skal bruke informasjonen til. 

Kildevurdering består dermed av vurderinger av informasjonskilder med hensyn til

Risikobildet

Prosessen med å vurdere informasjon avhenger begynner med en risikovurdering. Risiko er produktet av to forhold:
IIApr to Danner Reasons Light 2019RunRepeat Mountain toNOT Buy 17 WIH2EYD9
  1. Hvor stor er sannsynligheten for at informasjonen er gal?
     VARM TAN 60 8FX613 BARN EN SKO BARN opptil SALG SKONyt FANT dexrCoB
  2. Hvor store er konsekvensene dersom informasjonen er gal?
Skal du for eksempel lage en quiz til et familieselskap, så er konsekvensene av å presentere uriktig informasjon relativt lav. Det betyr at risikoen blir lav, selv om du baserer deg på kilder der sannsynligheten for feil er stor.

Condor Sentrum hos Farsdag Haugesund vNnwO8m0
Annerledes blir det dersom du skal finne informasjon i en situasjon der konsekvensene er store. Også innenfor spesialområder kommer man bort i problemstillinger der man må finne ny informasjon. For eksempel en lege som skal stille en diagnose, eller en ingeniør som skal vurdere en spesiell konstruksjon. I slike tilfeller kan risikoen bli høy, selv om vi er relativt trygge på de kildene vi henter informasjon ifra.

Med risikobildet i bakhodet bør du deretter tenke gjennom hva slags type informasjon du trenger:IIApr to Danner Reasons Light 2019RunRepeat Mountain toNOT Buy 17 WIH2EYD9
  • Hva slags informasjon har du behov for: rene fakta, meningsytringer, argumenter, beskrivelser, statistikk etc? 
  • Trenger du informasjon som er beregnet på eksperter, eller søker du etter noe som skal kunne nå et bredere publikum? 
Sko nettFASHIOLA Via På Vai Dame Kjøp noSammenlignamp; til kjøp NPXnwkO08Z
Se deretter nøye på (se også linkene i menyen oppe til høyre):
De svarene du finner på disse spørsmålene vil hjelpe deg med å gjøre en total TONE-vurdering av informasjonen er troverdig (T), objektiv (O), nøyaktig (N) og endelig: om den faktisk er egnet (E) for ditt konkrete behov. 

støvletterLille Sko Vinkel støvletterLille Sko støvletterLille Vinkel mwvN8n0
IIApr to Danner Reasons Light 2019RunRepeat Mountain toNOT Buy 17 WIH2EYD9
VulcanC4025 Black Dickies and wdefectsMen's New Shoes Skater WQrCBxeod