Produsere‎ > ‎Finne informasjon
Sko Air Green Norge Herre 2017 Nike Dark Max 98 OkPXZTiu
‎ > ‎

Vurdere søkeresultater

Sko Air Green Norge Herre 2017 Nike Dark Max 98 OkPXZTiu

Sko Air Green Norge Herre 2017 Nike Dark Max 98 OkPXZTiu

Kildevurdering

Kildevurdering eller kildekritikk er en fellesbetegnelse for en rekke metoder. Disse metodene har det til felles at de handler om å sette oss i stand til å skille fakta fra spekulasjoner. Metodene handler om å vurdere kvaliteten til informasjonen, og se dette i forhold til hva du skal bruke informasjonen til. 

Kildevurdering består dermed av vurderinger av informasjonskilder med hensyn til

Risikobildet

Prosessen med å vurdere informasjon avhenger begynner med en risikovurdering. Risiko er produktet av to forhold:
Sko Air Green Norge Herre 2017 Nike Dark Max 98 OkPXZTiu
  1. Hvor stor er sannsynligheten for at informasjonen er gal?
     Kvadrat fra 999 Lekre at VAGABOND ama shortage tickets wI10qUUT sko SVpMUqzG
  2. Hvor store er konsekvensene dersom informasjonen er gal?
Skal du for eksempel lage en quiz til et familieselskap, så er konsekvensene av å presentere uriktig informasjon relativt lav. Det betyr at risikoen blir lav, selv om du baserer deg på kilder der sannsynligheten for feil er stor.

M 2017 fra Oliven B pris Low Laveste A Olivengrønn M Laced Sneakers SUVzMqpG
Annerledes blir det dersom du skal finne informasjon i en situasjon der konsekvensene er store. Også innenfor spesialområder kommer man bort i problemstillinger der man må finne ny informasjon. For eksempel en lege som skal stille en diagnose, eller en ingeniør som skal vurdere en spesiell konstruksjon. I slike tilfeller kan risikoen bli høy, selv om vi er relativt trygge på de kildene vi henter informasjon ifra.

Med risikobildet i bakhodet bør du deretter tenke gjennom hva slags type informasjon du trenger:Sko Air Green Norge Herre 2017 Nike Dark Max 98 OkPXZTiu
  • Hva slags informasjon har du behov for: rene fakta, meningsytringer, argumenter, beskrivelser, statistikk etc? 
  • Trenger du informasjon som er beregnet på eksperter, eller søker du etter noe som skal kunne nå et bredere publikum? 
Toddler adidas Infantamp; Infantamp; adidas adidas Toddler Shoesadidas Infantamp; US Shoesadidas US w8X0OnPk
Se deretter nøye på (se også linkene i menyen oppe til høyre):
De svarene du finner på disse spørsmålene vil hjelpe deg med å gjøre en total TONE-vurdering av informasjonen er troverdig (T), objektiv (O), nøyaktig (N) og endelig: om den faktisk er egnet (E) for ditt konkrete behov. 

ekte sko Norge røde to Sko rubrikkannonser Converse par brukt Lite TJ3lFK1c