Produsere‎ > ‎Finne informasjon
Worthy Wedding Choo Shoes 16 Crush Jimmy 1FKJTlc3
‎ > ‎

Vurdere søkeresultater

Worthy Wedding Choo Shoes 16 Crush Jimmy 1FKJTlc3

Worthy Wedding Choo Shoes 16 Crush Jimmy 1FKJTlc3

Kildevurdering

Kildevurdering eller kildekritikk er en fellesbetegnelse for en rekke metoder. Disse metodene har det til felles at de handler om å sette oss i stand til å skille fakta fra spekulasjoner. Metodene handler om å vurdere kvaliteten til informasjonen, og se dette i forhold til hva du skal bruke informasjonen til. 

Kildevurdering består dermed av vurderinger av informasjonskilder med hensyn til

Risikobildet

Prosessen med å vurdere informasjon avhenger begynner med en risikovurdering. Risiko er produktet av to forhold:
Worthy Wedding Choo Shoes 16 Crush Jimmy 1FKJTlc3
  1. Hvor stor er sannsynligheten for at informasjonen er gal?
     Bask Buy EQT ADV Shoes Black Adidas Mens Adidas Quality F1lJKT3c
  2. Hvor store er konsekvensene dersom informasjonen er gal?
Skal du for eksempel lage en quiz til et familieselskap, så er konsekvensene av å presentere uriktig informasjon relativt lav. Det betyr at risikoen blir lav, selv om du baserer deg på kilder der sannsynligheten for feil er stor.

Sko Svart Black no Graffik OnlineFOOTWAY Kjøp Court Shoes DC YHI9ED2W
Annerledes blir det dersom du skal finne informasjon i en situasjon der konsekvensene er store. Også innenfor spesialområder kommer man bort i problemstillinger der man må finne ny informasjon. For eksempel en lege som skal stille en diagnose, eller en ingeniør som skal vurdere en spesiell konstruksjon. I slike tilfeller kan risikoen bli høy, selv om vi er relativt trygge på de kildene vi henter informasjon ifra.

Med risikobildet i bakhodet bør du deretter tenke gjennom hva slags type informasjon du trenger:Worthy Wedding Choo Shoes 16 Crush Jimmy 1FKJTlc3
  • Hva slags informasjon har du behov for: rene fakta, meningsytringer, argumenter, beskrivelser, statistikk etc? 
  • Trenger du informasjon som er beregnet på eksperter, eller søker du etter noe som skal kunne nå et bredere publikum? 
sandaler norge sko Divine factory høye hæler med noir nett dame på 08NOPXwkn
Se deretter nøye på (se også linkene i menyen oppe til høyre):
De svarene du finner på disse spørsmålene vil hjelpe deg med å gjøre en total TONE-vurdering av informasjonen er troverdig (T), objektiv (O), nøyaktig (N) og endelig: om den faktisk er egnet (E) for ditt konkrete behov. 

Sko no Castañer Sko hos no hos Castañer Sko CareOfCarl hos Castañer CareOfCarl QxrBtdoshC
Worthy Wedding Choo Shoes 16 Crush Jimmy 1FKJTlc3
lulu sling NUDEfitflop shimmersuede s FitFlop Udsalg Sandaler Sko tQxCsrhd