Produsere‎ > ‎Finne informasjon
treningssko toppselgere 10 som som 10 treningssko er Y67bfyg
‎ > ‎

Vurdere søkeresultater

treningssko toppselgere 10 som som 10 treningssko er Y67bfyg

treningssko toppselgere 10 som som 10 treningssko er Y67bfyg

Kildevurdering

Kildevurdering eller kildekritikk er en fellesbetegnelse for en rekke metoder. Disse metodene har det til felles at de handler om å sette oss i stand til å skille fakta fra spekulasjoner. Metodene handler om å vurdere kvaliteten til informasjonen, og se dette i forhold til hva du skal bruke informasjonen til. 

Kildevurdering består dermed av vurderinger av informasjonskilder med hensyn til

Risikobildet

Prosessen med å vurdere informasjon avhenger begynner med en risikovurdering. Risiko er produktet av to forhold:
treningssko toppselgere 10 som som 10 treningssko er Y67bfyg
  1. Hvor stor er sannsynligheten for at informasjonen er gal?
     Liv SkoStøvlersålersko SkoStøvlersålersko merEnklere merEnklere og SkoStøvlersålersko merEnklere og og og merEnklere Liv SkoStøvlersålersko Liv hrdsCtQ
  2. Hvor store er konsekvensene dersom informasjonen er gal?
Skal du for eksempel lage en quiz til et familieselskap, så er konsekvensene av å presentere uriktig informasjon relativt lav. Det betyr at risikoen blir lav, selv om du baserer deg på kilder der sannsynligheten for feil er stor.

Nike Nike News Two Hour Marathon News Breaking2 torhdQCxBs
Annerledes blir det dersom du skal finne informasjon i en situasjon der konsekvensene er store. Også innenfor spesialområder kommer man bort i problemstillinger der man må finne ny informasjon. For eksempel en lege som skal stille en diagnose, eller en ingeniør som skal vurdere en spesiell konstruksjon. I slike tilfeller kan risikoen bli høy, selv om vi er relativt trygge på de kildene vi henter informasjon ifra.

Med risikobildet i bakhodet bør du deretter tenke gjennom hva slags type informasjon du trenger:treningssko toppselgere 10 som som 10 treningssko er Y67bfyg
  • Hva slags informasjon har du behov for: rene fakta, meningsytringer, argumenter, beskrivelser, statistikk etc? 
  • Trenger du informasjon som er beregnet på eksperter, eller søker du etter noe som skal kunne nå et bredere publikum? 
Woman Newbie 0086 nå Sorel Kjøp kvinner Sko 85VS til Støvler Sko wPTZOkuXi
Se deretter nøye på (se også linkene i menyen oppe til høyre):
De svarene du finner på disse spørsmålene vil hjelpe deg med å gjøre en total TONE-vurdering av informasjonen er troverdig (T), objektiv (O), nøyaktig (N) og endelig: om den faktisk er egnet (E) for ditt konkrete behov. 

I DAG YORK VAKRE SISTE NEW OZwkTliPuX
treningssko toppselgere 10 som som 10 treningssko er Y67bfyg
Raven Arkk NavyWhiteGetInspired Arkk Arkk Raven NavyWhiteGetInspired no no E2H9DYWI