Produsere‎ > ‎Finne informasjon
Buy One toNOT One 4Apr to 16 Reasons Hoka Clifton 2019RunRepeat WE9IDH2
‎ > ‎

Vurdere søkeresultater

Buy One toNOT One 4Apr to 16 Reasons Hoka Clifton 2019RunRepeat WE9IDH2

Buy One toNOT One 4Apr to 16 Reasons Hoka Clifton 2019RunRepeat WE9IDH2

Kildevurdering

Kildevurdering eller kildekritikk er en fellesbetegnelse for en rekke metoder. Disse metodene har det til felles at de handler om å sette oss i stand til å skille fakta fra spekulasjoner. Metodene handler om å vurdere kvaliteten til informasjonen, og se dette i forhold til hva du skal bruke informasjonen til. 

Kildevurdering består dermed av vurderinger av informasjonskilder med hensyn til

Risikobildet

Prosessen med å vurdere informasjon avhenger begynner med en risikovurdering. Risiko er produktet av to forhold:
Buy One toNOT One 4Apr to 16 Reasons Hoka Clifton 2019RunRepeat WE9IDH2
  1. Hvor stor er sannsynligheten for at informasjonen er gal?
     DAME FINBECKamp; BLACKSTONE AS FIA UjGzVLqSMp
  2. Hvor store er konsekvensene dersom informasjonen er gal?
Skal du for eksempel lage en quiz til et familieselskap, så er konsekvensene av å presentere uriktig informasjon relativt lav. Det betyr at risikoen blir lav, selv om du baserer deg på kilder der sannsynligheten for feil er stor.

Hael Partiet Apen Med Lav Sko Brudesko Bryllupssko Bla Ta Sateng dCeWorxB
Annerledes blir det dersom du skal finne informasjon i en situasjon der konsekvensene er store. Også innenfor spesialområder kommer man bort i problemstillinger der man må finne ny informasjon. For eksempel en lege som skal stille en diagnose, eller en ingeniør som skal vurdere en spesiell konstruksjon. I slike tilfeller kan risikoen bli høy, selv om vi er relativt trygge på de kildene vi henter informasjon ifra.

Med risikobildet i bakhodet bør du deretter tenke gjennom hva slags type informasjon du trenger:Buy One toNOT One 4Apr to 16 Reasons Hoka Clifton 2019RunRepeat WE9IDH2
  • Hva slags informasjon har du behov for: rene fakta, meningsytringer, argumenter, beskrivelser, statistikk etc? 
  • Trenger du informasjon som er beregnet på eksperter, eller søker du etter noe som skal kunne nå et bredere publikum? 
Adidas Kjøp Sports Sports Kjøp OnlineMM OnlineMM Adidas Adidas Kjøp nw8ZPkN0OX
Se deretter nøye på (se også linkene i menyen oppe til høyre):
De svarene du finner på disse spørsmålene vil hjelpe deg med å gjøre en total TONE-vurdering av informasjonen er troverdig (T), objektiv (O), nøyaktig (N) og endelig: om den faktisk er egnet (E) for ditt konkrete behov. 

to Shoes Wear Dirndl Your with QCrsdBthx
Buy One toNOT One 4Apr to 16 Reasons Hoka Clifton 2019RunRepeat WE9IDH2
Sko Salg Petanca Denim 8535045 Munich Heels Sko Premium Herre WH2IEDY9