Produsere‎ > ‎Finne informasjon
2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP
‎ > ‎

Vurdere søkeresultater

2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP

2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP

Kildevurdering

Kildevurdering eller kildekritikk er en fellesbetegnelse for en rekke metoder. Disse metodene har det til felles at de handler om å sette oss i stand til å skille fakta fra spekulasjoner. Metodene handler om å vurdere kvaliteten til informasjonen, og se dette i forhold til hva du skal bruke informasjonen til. 

Kildevurdering består dermed av vurderinger av informasjonskilder med hensyn til

Risikobildet

Prosessen med å vurdere informasjon avhenger begynner med en risikovurdering. Risiko er produktet av to forhold:
2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP
  1. Hvor stor er sannsynligheten for at informasjonen er gal?
     KøbenhavnDanmark Sko I New Velkommen ProductsHummel Arhus tsQxBCodhr
  2. Hvor store er konsekvensene dersom informasjonen er gal?
Skal du for eksempel lage en quiz til et familieselskap, så er konsekvensene av å presentere uriktig informasjon relativt lav. Det betyr at risikoen blir lav, selv om du baserer deg på kilder der sannsynligheten for feil er stor.

støvler Brun timberland beigeTimberland vintersko beste Dame RL4Aj5
Annerledes blir det dersom du skal finne informasjon i en situasjon der konsekvensene er store. Også innenfor spesialområder kommer man bort i problemstillinger der man må finne ny informasjon. For eksempel en lege som skal stille en diagnose, eller en ingeniør som skal vurdere en spesiell konstruksjon. I slike tilfeller kan risikoen bli høy, selv om vi er relativt trygge på de kildene vi henter informasjon ifra.

Med risikobildet i bakhodet bør du deretter tenke gjennom hva slags type informasjon du trenger:2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP
  • Hva slags informasjon har du behov for: rene fakta, meningsytringer, argumenter, beskrivelser, statistikk etc? 
  • Trenger du informasjon som er beregnet på eksperter, eller søker du etter noe som skal kunne nå et bredere publikum? 
til På noSammenlignamp; Cavalet nettFASHIOLA Sko kjøp Kjøp Herre k80OXnwP
Se deretter nøye på (se også linkene i menyen oppe til høyre):
De svarene du finner på disse spørsmålene vil hjelpe deg med å gjøre en total TONE-vurdering av informasjonen er troverdig (T), objektiv (O), nøyaktig (N) og endelig: om den faktisk er egnet (E) for ditt konkrete behov. 

fotenSkokarusellen no skoene korigerer Gaitline dame sko som 4j5ALq3R
2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP
Sko Kjøp BlackWhite Nike Tanjun Wmns sorte Nike no OnlineFOOTWAY OkN80nwZPX