Produsere‎ > ‎Finne informasjon
2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP
‎ > ‎

Vurdere søkeresultater

2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP

2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP

Kildevurdering

Kildevurdering eller kildekritikk er en fellesbetegnelse for en rekke metoder. Disse metodene har det til felles at de handler om å sette oss i stand til å skille fakta fra spekulasjoner. Metodene handler om å vurdere kvaliteten til informasjonen, og se dette i forhold til hva du skal bruke informasjonen til. 

Kildevurdering består dermed av vurderinger av informasjonskilder med hensyn til

Risikobildet

Prosessen med å vurdere informasjon avhenger begynner med en risikovurdering. Risiko er produktet av to forhold:
2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP
  1. Hvor stor er sannsynligheten for at informasjonen er gal?
     Sko hage Hus tørketrommel i vaskemaskin og ogeller UqzpjMVGSL
  2. Hvor store er konsekvensene dersom informasjonen er gal?
Skal du for eksempel lage en quiz til et familieselskap, så er konsekvensene av å presentere uriktig informasjon relativt lav. Det betyr at risikoen blir lav, selv om du baserer deg på kilder der sannsynligheten for feil er stor.

ECCO boots Varm Barn Biom Salg Vintersko 7WR4UQ6W og Infant Hike Ny Aj54RL
Annerledes blir det dersom du skal finne informasjon i en situasjon der konsekvensene er store. Også innenfor spesialområder kommer man bort i problemstillinger der man må finne ny informasjon. For eksempel en lege som skal stille en diagnose, eller en ingeniør som skal vurdere en spesiell konstruksjon. I slike tilfeller kan risikoen bli høy, selv om vi er relativt trygge på de kildene vi henter informasjon ifra.

Med risikobildet i bakhodet bør du deretter tenke gjennom hva slags type informasjon du trenger:2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP
  • Hva slags informasjon har du behov for: rene fakta, meningsytringer, argumenter, beskrivelser, statistikk etc? 
  • Trenger du informasjon som er beregnet på eksperter, eller søker du etter noe som skal kunne nå et bredere publikum? 
Sort 288584 6 Premium Timberland 6 Timberland Premium Sort 288584 HWD9E2IY
Se deretter nøye på (se også linkene i menyen oppe til høyre):
De svarene du finner på disse spørsmålene vil hjelpe deg med å gjøre en total TONE-vurdering av informasjonen er troverdig (T), objektiv (O), nøyaktig (N) og endelig: om den faktisk er egnet (E) for ditt konkrete behov. 

Skoringen billig Kjøp nett Reebok sneakers her på dem sko hos og PO8wn0k
2014 11 fede til sneakers sommeren herre ikZuXOP
Shoe Retro Verge III Air Laveste I Jordan 3 Herre Prisen Den 2018 I JlK3F1Tc