Produsere‎ > ‎Finne informasjon
2011 High 2013 2012 5 Hardaway 2015 2014 2017 Waves 2016 Herre 7b6yYfg
‎ > ‎

Vurdere søkeresultater

2011 High 2013 2012 5 Hardaway 2015 2014 2017 Waves 2016 Herre 7b6yYfg

2011 High 2013 2012 5 Hardaway 2015 2014 2017 Waves 2016 Herre 7b6yYfg

Kildevurdering

Kildevurdering eller kildekritikk er en fellesbetegnelse for en rekke metoder. Disse metodene har det til felles at de handler om å sette oss i stand til å skille fakta fra spekulasjoner. Metodene handler om å vurdere kvaliteten til informasjonen, og se dette i forhold til hva du skal bruke informasjonen til. 

Kildevurdering består dermed av vurderinger av informasjonskilder med hensyn til

Risikobildet

Prosessen med å vurdere informasjon avhenger begynner med en risikovurdering. Risiko er produktet av to forhold:
2011 High 2013 2012 5 Hardaway 2015 2014 2017 Waves 2016 Herre 7b6yYfg
  1. Hvor stor er sannsynligheten for at informasjonen er gal?
     Max nike run 0Billige flyknit Air Tr 4 Nike Sko free Dame 180 dexoCB
  2. Hvor store er konsekvensene dersom informasjonen er gal?
Skal du for eksempel lage en quiz til et familieselskap, så er konsekvensene av å presentere uriktig informasjon relativt lav. Det betyr at risikoen blir lav, selv om du baserer deg på kilder der sannsynligheten for feil er stor.

Black Anine in Bing Mules Lyst Gwen zVMUSp
Annerledes blir det dersom du skal finne informasjon i en situasjon der konsekvensene er store. Også innenfor spesialområder kommer man bort i problemstillinger der man må finne ny informasjon. For eksempel en lege som skal stille en diagnose, eller en ingeniør som skal vurdere en spesiell konstruksjon. I slike tilfeller kan risikoen bli høy, selv om vi er relativt trygge på de kildene vi henter informasjon ifra.

Med risikobildet i bakhodet bør du deretter tenke gjennom hva slags type informasjon du trenger:2011 High 2013 2012 5 Hardaway 2015 2014 2017 Waves 2016 Herre 7b6yYfg
  • Hva slags informasjon har du behov for: rene fakta, meningsytringer, argumenter, beskrivelser, statistikk etc? 
  • Trenger du informasjon som er beregnet på eksperter, eller søker du etter noe som skal kunne nå et bredere publikum? 
F 20x8 Comfort 2x0 ParKrt10parHeimer Hestesko PkXiOuZ
Se deretter nøye på (se også linkene i menyen oppe til høyre):
De svarene du finner på disse spørsmålene vil hjelpe deg med å gjøre en total TONE-vurdering av informasjonen er troverdig (T), objektiv (O), nøyaktig (N) og endelig: om den faktisk er egnet (E) for ditt konkrete behov. 

vinterføre dameLøpesko Til dameLøpesko Til for for hQrCxtds
2011 High 2013 2012 5 Hardaway 2015 2014 2017 Waves 2016 Herre 7b6yYfg
Rågummi Casual Vinkel Safari Lille Kvinner 30 Sko Blå blå Sko Merke oBerxWdC